Hvorfor skifter træningstiderne hvert år?

Nedenstående er en forenklet beskrivelse af den måde som den årlige timefordeling foregår på.

Den består i grove træk af tre ’faser’, der finder sted i løbet af april, maj og juni måned:

 1. Sønderborg Kommune (SK) tildeler kvoter
  Alle foreninger der ønsker tid i en hal, indsender en ansøgning om haltimer. Ansøgningen indeholder bl.a. antallet af medlemmer pr 31/12 foregående år; fordelt på alder og aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet er defineret af SK (se note nederst på siden). SK samler alle ansøgningerne og foreningerne tildeles kvoter der svarer til deres aktivitetsniveau, sat i forhold til det samlede antal haltimer der er til rådighed i Sønderborg Kommune og det samlede antal ansøgninger.

  Eksempel: Ulkebøl Badminton udgør i 2010/2011 9,74% af det samlede aktivitetsniveau, og får derfor ialt tildelt 9,74% af kvoterne i en eller flere af SKs haller. SK afgør i hvilke haller de enkelte foreninger får kvoter.Ulkebøl Badminton får sædvanligvis tildelt Ulkebølhallen og Kløvermarkhallen.

 2. Kvoterne omdannes (af foreningerne i de enkelte haller) til time
  Når de enkelte foreninger har fået tildelt deres kvoter, skal de, i samarbejde med de andre foreninger i hallerne, aftale hvordan kvoterne i de enkelte haller skal fordeles på timer og tidspunkter.Eksempel: Ulkebøl Badminton fik i 2010/2011 tildelt 25% af kvoterne i Ulkebølhallen og 32% af kvoterne i Kløvermarkhallen.I Ulkebølhallen blev Vidar-Ulkebøl Håndbold og Ulkebøl Gymnastik også tildelt kvoter. Ulkebøl Badminton skal derfor blive enige med disse to klubber om fordelingen af timerne i Ulkebølhallen.
 3. Fordeling af træningstiderne i de enkelte foreninger
  Når timerne er fordelt mellem foreningerne i de enkelte haller, skal de selv finde ud hvordan de enkelte timer skal bruges af medlemmerne.Eksempel: Vi skal i Ulkebøl Badminton finde ud af hvornår BadMINIton + U9 + U11 + U13 + U15 + U17 + motionister + U19/Seniorerskal træne – og i hvilke af de to haller.FØRST HEREFTER KENDER VI ÅRETS TRÆNINGSTIDER OG –STEDER FOR DE ENKELTE HOLD

 

NOTE: Aktivitetsniveauer, som defineret af SK:

 1. Motionister: Spillere der ikke deltager i turneringer
 2. Turnering: Spillere der deltager i turneringer
 3. Elite: Spillere på elite-turneringsniveauer (defineret af SK)

 

Lukket for kommentarer.