Hvorfor skift hal- og træningstider hvert år

Nedenstående er en forenklet beskrivelse af den måde som den årlige timefordeling foregår på.

Den består i grove træk af tre ’faser’, der finder sted i løbet af april, maj og juni måned:

1. Sønderborg Kommune tildeler kvoter
Alle foreninger der ønsker tid i en hal, indsender en ansøgning om haltimer. Ansøgningen indeholder bl.a. antallet af medlemmer pr 31/12 foregående år; fordelt på alder og aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet er defineret af Sønderborg Kommune (nederst på siden). Sønderborg Kommune samler alle ansøgningerne og foreningerne tildeles kvoter der svarer til deres aktivitetsniveau, sat i forhold til det samlede antal haltimer der er til rådighed i Sønderborg Kommune og det samlede antal ansøgninger.
Eksempel: Ulkebøl Badminton udgør i 2010/2011 9,74% af det samlede aktivitetsniveau, og får derfor ialt tildelt 9,74% af kvoterne i en eller flere af SKs haller. Sønderborg Kommune afgør i hvilke haller de enkelte foreninger får kvoter.Ulkebøl Badminton får sædvanligvis tildelt Ulkebølhallen og Sønderskov Hallen.

2. Kvoterne omdannes (af foreningerne i de enkelte haller) til timer
Når de enkelte foreninger har fået tildelt deres kvoter, skal de, i samarbejde med de andre foreninger i hallerne, aftale hvordan kvoterne i de enkelte haller skal fordeles på timer og tidspunkter.Eksempel: Ulkebøl Badminton fik i 2010/2011 tildelt 25% af kvoterne i Ulkebølhallen og 32% af kvoterne i Kløvermarkhallen.I Ulkebølhallen blev Vidar-Ulkebøl Håndbold og Ulkebøl Gymnastik også tildelt kvoter. Ulkebøl Badminton skal derfor blive enige med disse to klubber om fordelingen af timerne i Ulkebølhallen.

3. Fordeling af træningstiderne i de enkelte foreninger
Når timerne er fordelt mellem foreningerne i de enkelte haller, skal de selv finde ud hvordan de enkelte timer skal bruges af medlemmerne.Eksempel: Vi skal i Ulkebøl Badminton finde ud af hvornår U9 + U11 + U13 + U15 + U17 + U19 + Senior og motionister skal træne – og i hvilke af de to haller.FØRST HEREFTER KENDER VI ÅRETS TRÆNINGSTIDER OG –STEDER FOR DE ENKELTE HOLD

NOTE: Aktivitetsniveauer, som defineret af Sønderborg Kommune:

Motionister: Spillere der ikke deltager i turneringer
Turnering: Spillere der deltager i turneringer
Elite: Spillere på elite-turneringsniveauer (defineret af SK)